Cầu Nguyện Của Ý Đức Thánh Cha – Tháng 02 Năm 2018: Nói Không Với Tham Nhũng

Vatican. Trong tháng 02 năm 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện để chống lại nạn tham nhũng, để những người có quyền lực về vật chất, về chính trị, về tinh thần, biết khước từ mọi quyến rũ của tham nhũng. Đức Thánh Cha…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 05 - 11 Tháng 2, 2018

Thứ Hai, 05.02 Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 06.02 Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ.Thứ Tư, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Năm, 08.02 Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.Thứ Sáu, 09.02 Trong Tuần V Thường…
Đọc thêm...

Quyên Tiền Lần 2

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 và Chúa Nhật, ngày 4 tháng 2 tới, có cuộc quyên tiền lần 2 cho báo Catholic Herald của giáo phận Arlington. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em rộng lòng ủng hộ.  
Đọc thêm...