Lời Cảm Tạ

Giáo xứ chân thành tri ân chị Trương Thị Vân Dung, đã quảng đại hiến tặng cho giáo xứ bộ Thánh Giá Nến Cao. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, trả ơn và ban nhiều ơn phúc cho gia đình chị.  
Đọc thêm...

Ghi Nhận Dịp Lễ Giáng Sinh 2016

Giáo xứ xin gửi lời cám ơn chân thành đến: • Cha Giuse Hoàng Huy Cường, O.P. đặc trách sinh viên Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, giúp giảng tuần phòng tĩnh tâm.• Quý cha giúp giải tội.• Đoàn TNTT Thánh Tâm giúp phần hoạt cảnh Giáng Sinh lễ trẻ…
Đọc thêm...