Thiên Thần Của Bé

Ngày xưa có một thai nhi sắp chào đời, em đã hỏi Chúa: “Chúa ơi, con nghe nói hôm nay Chúa sẽ gởi con xuống trần gian, nhưng con nhỏ bé và yếu đuối như thế này làm sao con sẽ sống được?” Chúa trả lời: “Người con bé nhỏ…
Đọc thêm...

A Child’s Angel

By Ellen Buckner Once upon a time there was a child ready to be born. The child asked God, "They tell me you are sending me to earth today, but how am I going to live there, being so small and helpless?" God said, "My child, from all my many…
Đọc thêm...

Mùa Thường Niên

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong…
Đọc thêm...