Tháng Tư Đen

Trong Thánh Lễ Thứ Bảy (28.4) và Chúa Nhật (29.4) tới, kính xin quí ông bà, anh chị em và các ban ngành đoàn thể, cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhân quyền, tự do, công lý và hòa bình trên Quê Hương Việt Nam và cho vong linh các…
Đọc thêm...