Góc Nhìn Mục Vụ - Người Đi Lễ Trễ Có Được Rước Lễ Không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Giáo sư Phụng Vụ của Đại Học Regina Apostolorum (Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Thời điểm nào trong Thánh lễ được xem là quá trễ, để một người vào nhà thờ lúc ấy không được…
Đọc thêm...

Công Bố Tài Liệu Chuẩn Bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Amazzonia

Vatican. Hôm 8-6-2018, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về miền Amazzonia bên Nam Mỹ, sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới, 2019, tại Roma. Văn kiện mang tựa đề “Amazzonia: những hành trình mới đối với Giáo Hội và…
Đọc thêm...

Chương Trình Đọc Kinh Mân Côi Toàn Cầu Để Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục

Dublin, Ailen – Vào Thứ Sáu, 08/06, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhiều đền thánh Đức Mẹ tại hơn 50 quốc gia sẽ tham gia chương trình đọc Kinh Mân côi 24 giờ, để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Trong một thông cáo, WorldPriest (Linh mục thế giới),…
Đọc thêm...