Chúc Mừng Bổn Mạng

Giáo xứ gửi lời chúc mừng ca đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm quan thầy bổn mạng. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ ban muôn ơn lành xuống trên từng ca viên trong ca…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo - Ngày 27 Tháng 11 - Ngày 03 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 27.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên. Thứ Ba, 28.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.Thứ Tư, 29.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.Thứ Năm, 30.11 Thánh An-rê, tông đồ. Lễ kính. Thứ Sáu, 01.12 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.Thứ Bảy, 02.12 Thứ Bảy đầu…
Xem thêm...