GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Nhân từ là một trong những đặc tính của Thiên Chúa. Lòng nhân từ của Thiên Chúa được biểu lộ qua tình yêu và sự tha thứ Ngài dành cho con người. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không có thời gian và biên giới: bao lâu con người biết…
Đọc thêm...

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

THÁNH LỄ: Thứ Hai-Thứ Sáu:  8g sáng và 7g tối Thứ Bảy:  8g sáng Thứ Bảy:  Lễ Vọng Chúa Nhật (cho học sinh giáo lý) 6g chiều Chúa Nhật: 7g sáng, 9g30 sáng, 12g trưa và 7g tối   CHẦU THÁNH THỂ:               Thứ Sáu Đầu Tháng:  8g tới 10g30 tối…
Đọc thêm...

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 05.09     Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Ba, 06.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Tư, 07.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Năm, 08.09   Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.  Lễ kính. Thứ Sáu, 09.09     Thánh Phêrô Claver, linh mục. Thứ Bảy, 10.09    Ngày…
Đọc thêm...