Góc Nhìn Mục Vụ-Mùa Vọng

Ý nghĩa nền tảng của Mùa Vọng mang 2 ý chiều kích. Chiều kích thứ nhất là việc Chúa đến với chúng ta lần thứ nhất, nhập thể làm người ở giữa chúng ta và mỗi khi Mùa Vọng về là thời gian giúp chúng ta hồi tâm sám hối,…
Đọc thêm...

Hết Năm Phụng Vụ 2016

Năm mới của Giáo Hội bắt đầu với giờ kinh chiều thứ I của Chúa Nhật I Mùa Vọng. Những bài đọc theo chu kỳ sau đây:  - Chúa Nhật: Chu kỳ năm A.- Ngày trong tuần: Chu kỳ năm 1. Mồng Một Tết Bính Thân sẽ rơi vào ngày…
Đọc thêm...