Tháng Tư Đen

Trong Thánh Lễ Thứ Bảy (28.4) và Chúa Nhật (29.4) tới, kính xin quí ông bà, anh chị em và các ban ngành đoàn thể, cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhân quyền, tự do, công lý và hòa bình trên Quê Hương Việt Nam và cho vong linh các…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 23 - 29 Tháng Tư, 2018

Thứ Hai, 23.04 Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo. Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo. Thứ Ba, 24.04 Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.Thứ Tư, 25.04 Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ Năm, 26.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Sáu, 27.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Bảy, 28.04…
Đọc thêm...

Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm Nhiệm Kỳ: 2018 – 2021

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Tr. Maria Anna Từ Ngọc Như Ý (Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), đã nhận được “Đơn Xin Hợp Thức Hoá Tân Ban Chấp Hành Đoàn Thánh Tâm Nhiệm…
Đọc thêm...