RIP - Maria Đoàn Thị Phượng

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, Văn phòng Giáo xứ kính báo Bà Cố Maria Đoàn Thị Phượng đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 6:01 sáng ngày 13 tháng 8 năm 2016, tại nhà thương Holy Cross, Silver Spring, Maryland, hưởng thọ 80…

RIP - Phêrô Nguyễn Đình Kiên

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Giáo xứ xin kính báo Ông PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH KIÊN đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 54 phút sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại Nhà Thương Fairfax – Falls Church, Virginia, hưởng thọ 74…

Chương Trình Chứng Nhân Tin Mừng

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington thực hiện. Chương trình phát thanh sẽ phát sóng vào 9 giờ sáng Chúa Nhật, trên băng tầng WRLD CHANNEL 30: Cox Cable: Falls Church, Fairfax County. Verizon FIOS…
Đọc thêm...