Kính gởi qúi ông bà và anh chị em, 

Đức Cha Michael F. Burbidge, Giám Mục Giáo Phận Arlington, vào chiều ngày 16 tháng 3, đã ra thông báo liên quan đến việc phòng chống sự lây lan của đại dịch COVID-19 cho các Giáo Xứ trong Giáo Phận.  

Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho đến khi có thông báo mới:

 • Không có Thánh Lễ Chúa Nhật và ngày thường.
 • Nhà thờ vẫn mở cửa cho giáo dân nào muốn đến cầu nguyện cá nhân:
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
  • Chúa Nhật 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều.
 • Quí vị muốn xưng tội vẫn có thể đến gặp các linh mục. Hằng ngày sẽ có các cha tại nhà Thờ để giải tội theo lịch trình dưới đây:
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều.
  • Chúa Nhật: 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều.
  • Hoặc quí ông bà anh chị em gọi hẹn trước.
 • Giới hạn 10 người hoặc ít hơn trong Thánh Đường.
 • Các Lễ Cưới chỉ giới hạn 10 người hoặc ít hơn.
 • Các Lễ An Táng chỉ giới hạn cho người trong gia đình, và không quá 10 người.

Đức Giám Mục Michael F. Burbidge chước cho tất cả các tín hữu trong Giáo Phận Arlington không phải tham dự Thánh lễ Chúa Nhật cho tới khi nào có thông báo mới.  Tất cả các tín hữu được khuyến khích rước lễ thiêng liêng, lần hạt mân côi, đọc Kinh Thánh, và các việc đạo đức khác.

Tất cả chỉ là đề phòng ngừa không cho nạn dịch này lây lan rộng rãi.  Quí ông bà anh chị em hãy kiên trì tiếp tục cầu nguyện và rước lễ thiêng liêng, xin Chúa thánh hoá đời sống tâm linh của mỗi người, gia-đình, và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chúng con sẽ cập nhật cho quí ông bà anh chị em những thông tin khác khi có.

Trong Chúa Kitô, Mẹ Maria, và thánh cả Giuse.

Lm. Giuse Đặng Quốc An, OP

Cha Xứ