Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B

  • 29 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Con người tuy có rất nhiều điểm khác biệt với nhau: niềm tin, văn hóa, hoàn cảnh, địa vị, tính tình, học thức... nhưng được kêu gọi sống chung và hiệp nhất với nhau. Làm sao con người có thể hiệp nhất với nhau giữa bao nhiêu những dị biệt này. Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta những điều chính yếu để đạt tới sự hiệp nhất.

Trong bài đọc 1, Phao-lô bị mọi người nghi ngờ vì quá khứ bắt bớ đạo Chúa của ông. Ba-na-ba đã mạnh dạn đứng ra để bênh vực và giới thiệu ông với các tông đồ. Sau đó, để tránh xung đột với người Hy-lạp, các tông đồ quyết định để Phao-lô rời Giê-ru-sa-lem. Trong bài đọc 2, thánh Gio-an nhấn mạnh đến giới răn yêu thương như một nền tảng cho sự hiệp nhất. Ngài khuyên các tín hữu đừng chỉ yêu thương bằng chót lưỡi đầu môi; nhưng phải biểu tỏ bằng hành động và bằng giữ các giới răn. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su dùng hình ảnh quen thuộc để nói lên sự liên hệ mật thiết giữa Ngài và các môn đệ: “Thầy là cây nho, anh em là cành.” Để có thể sinh hoa trái, các tín hữu cần liên kết với cành; nếu không sẽ bị khô héo và chặt đi. Vì thế, Chúa Giê-su là trọng tâm của hiệp nhất. Ngài liên kết mọi người với Ngài và với nhau.

Để hiệp nhất, chúng ta cần có Chúa Giê-su như một trọng tâm qua Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể. Ngoài ra, chúng ta cần có yêu thương và tha thứ; chứ không chỉ đối xử theo lý lẽ hay công bằng. Khi có xung đột trong cộng đoàn, chúng ta cần cầu nguyện và cùng nhau giải quyết vấn đề. Tự mình tách biệt ra khỏi cộng đoàn không phải là cách khôn ngoan; vì cành nho chỉ sinh ích khi gắn liền với thân cây.
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top