Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zhjpeq0e7qs6/public_html/cttdva.org/components/com_k2/models/item.php on line 763

Mùa Chay Thánh


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zhjpeq0e7qs6/public_html/cttdva.org/templates/lighthouse_j3/html/com_k2/templates/default/item.php on line 128

Chúa đã vào sa mạc
Hai ngàn năm trước đây.
Chịu bao nhiêu thử thách
Trong suốt bốn mươi ngày.

Bị Sa Tan cám dỗ,
Chịu đói khát liên miên.
Chúa không thua quỷ dữ,
Luôn đứng vững trung kiên.

Chúa không nghe ma quỷ
Không chào thua hạ mình.
Dậy ta có chí khí,
Biết xa lánh tội tình.

Đã vào Mùa Chay Thánh,
Ta thống hối ăn năn.
Dọn mình cho thanh sạch,
Làm con cái Chúa chăn.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top