Mỗi Lần Con Vấp Ngã

Mỗi lần trên đường đời vấp ngã
Là một lần đánh mất niềm vui
Con tự hỏi trách mình vội vã
Sao lại chọn con đường tối thui.

Nếu có ai muốn đi theo Chúa
Cần từ bỏ mọi sự trên đời
Vác thập giá hàng ngày theo Chúa
Gắng đi cho kịp bước chân Ngài.

Từ bỏ mình và mang thập giá
Là chấp nhận gánh nặng của con
Là vác trên đường đời muôn ngả
Lòng vẫn vui dù té ngã nhiều lần

Để làm cho Chúa con vui vẻ
Con chấp nhận không dám thở than
Không oán hận không hề bắt bẻ
Trách Ngài vì yếu đuối của con.

Xin dâng Ngài tấm lòng con mọn
Lễ nghèo hèn dâng Đấng Tối Cao
Nếu Chúa ưng xin Ngài chấp nhận
Tình yêu con, lòng mến ngọt ngào.

Chúa con ơi, nếu Ngài ưng ý
Biến cải cho những thập giá này
Nhớp nhơ, dính đầy bùn liên lỉ
Thành sáng trong, vinh hiển đêm ngày.

Chúa con ơi, nếu Ngài đã muốn
Rằng con phải vác thập gía này
Dù suốt đời đớn đau phiền muộn
Con xin vâng theo Thánh Ý Ngài.

Thập giá của đớn đau sầu muộn
Sẽ trở thành hạnh phúc đời con
Vì hồng ân Ngài tuôn đổ xuống
Tình yêu Ngài , niềm vui rất vuông tròn.

Đến từ Ngài, bao nhiêu phúc hạnh
Niềm vui và hoan lạc trên đời
Lạy Chúa con! Chúa là sức mạnh
Nguồn lực thiêng, nâng đỡ chẳng dời.

Như Phê-rô ngày nao, thuở trước
Dám liều đi trên mặt biển khơi
Hướng về Ngài, con đây tiến bước
Mắt con không dời ánh mắt Ngài.

Mắt con không dời đôi mắt Chúa
Là phương châm và là kim chỉ nam
Là sống trên cõi đời nhầy nhụa
Biết luôn luôn xa lánh bụi phàm.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top