Con Đường Đức Ái Teresa Hài Đồng Giêsu

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được nhiều người yêu mến vì lẽ họ tìm gặp được ở nơi thánh nhân một tâm hồn rộng mở, trong sáng, đơn sơ, một lối nhỏ nên thánh một cách nhẹ nhàng, dễ thương. Con đường thơ ấu thiêng liêng nên thánh cơ…