Tôi Chỉ Có Một Đời Để Sống

Tôi chỉ có một đời để sống, Một đời cậy một đời để trông. Cửa Thiên Ðàng luôn luôn rộng mở, Hay vùi sâu hỏa ngục mịt mùng. Ngày tôi đi đến cuối cuộc đời, Tôi có gì dâng Chúa? Chúa ơi! Tôi không thể chạy theo ảo vọng, Xa…

The story of Adam and Eve:

Father Liem Tran in his homily yesterday, talked about the rib from Adam side to explain that woman was created equal to man. She was not created from his foot so that he might step on her, not from his head so that she might be his boss, but under his…

Hành Trình của Ba Hiền Sĩ

Hành Trình của Ba Hiền Sĩ (Lễ HIển Linh) Một buổi sáng mùa đông buốt giá,Một ngày buồn thảm nhất trong năm. Phải làm một hành trình xa lạ,Đường thì dài, thời tiết lạnh căm, Lạc đà rên xiết, vó chân đau,Chúng nằm dài trên tuyết sâu .Có lúc chúng tôi…