Ca Đoàn Ave Maria

Bổn Mạng

Đức Mẹ Truyền Tin

Phụ Trách Thánh Lễ

Thánh lễ 9 giờ tối Chúa Nhật và các Thánh lễ khác do quý Cha phân công

Giờ Tập Hát

Tập hát mỗi thứ Hai từ 8g00 tối – 9g30 tối tại nhà thờ.

Sinh Hoạt

Mỗi thứ Hai đầu tháng, ca đoàn có tiệc mừng sinh nhật ca viên của tháng.