Download as iCal file
Bế Mạc Năm Thánh
Friday, October 13, 2017
Hits : 11367
by

7pm Lễ, sau Lễ cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima

Location Holy Martyrs of Vietnam Church
Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima