Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 11-17 Tháng 9, 2017

  • 09 September 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 11.09 Trong Tuần XXIII Thường niên.

Thứ Ba, 12.09 Thánh Danh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Thứ Tư, 13.09 Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 14.09 Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính.
Thứ Sáu, 15.09 Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 16.09 Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 17.09 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

 

back to top