Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 28 tháng 05 - Ngày 03 tháng 06, 2018

  • 28 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 28.05 Trong Tuần VIII Thường Niên. Tưởng niệm các chến sĩ trận vong (Memorial Day Mass). 

Thứ Ba, 29.05 Trong Tuần VIII Thường Niên.
Thứ Tư, 30.05 Trong Tuần VIII Thường Niên.
Thứ Năm, 31.05 Lễ Đức Ma-ri-a Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính.
Thứ Sáu, 01.06 Thánh Jus-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 02.06 Thánh Mar-cel-li-nô và thánh Phê-rô, tử đạo. Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 03.06 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ. LỄ TRỌNG.

 

back to top