Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 18-24 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 18.12 Trong Tuần III Mùa Vọng. Thứ Ba, 19.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.Thứ Tư, 20.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.Thứ Năm, 21.12 Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thứ Sáu, 22.12 Trong Tuần III Mùa Vọng.Thứ Bảy, 23.12 Thánh Gio-an thành Kan-ty, linh mục.Chúa…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 11-17 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 11.12 Thánh Đa-ma-xô I, giáo hoàng. Thứ Ba, 12.12 Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe). Lễ kính.Thứ Tư, 13.12 Thánh Lu-ci-a, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Thứ Năm, 14.12 Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thứ Sáu, 15.12 Trong Tuần II Mùa…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 4-10 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 04.12 Thánh Gioan thành Đa-mát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thứ Ba, 05.12 Trong Tuần I Mùa Vọng.Thứ Tư, 06.12 Thánh Ni-cô-la, giám mục.Thứ Năm, 07.12 Sáng: Thánh Am-brô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Chiều: Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo - Ngày 27 Tháng 11 - Ngày 03 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 27.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên. Thứ Ba, 28.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.Thứ Tư, 29.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.Thứ Năm, 30.11 Thánh An-rê, tông đồ. Lễ kính. Thứ Sáu, 01.12 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.Thứ Bảy, 02.12 Thứ Bảy đầu…
Đọc thêm...