Phụng Vụ Tháng 10 và Tháng 11

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 10 & THÁNG 11, 2016

 Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Ban Phụng Vụ & Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa phụ trách giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.

 Chúa Nhật, ngày 30 tháng 10: Thánh Lễ 12 giờ trưa, ý chỉ cầu nguyện cho các thành viên của Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Martinô, còn sống cũng như đã qua đời.

 Các Thánh Nam Nữ, Thứ Ba mồng 1 tháng 11. Lễ trọng & buộc: Tại Giáo Xứ có các Thánh Lễ:
- Ngày 31 tháng 10: Lễ vọng 7 giờ tối Thứ Hai.
- Ngày 1 tháng 11: Lễ 8 giờ sáng; 12 giờ trưa; 7 giờ tối và 9 giờ tối.
- Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang: Lễ 9 giờ tối.

 Cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Tư mồng 2 tháng 11.
- Tại Giáo Xứ có các Thánh Lễ: 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
- Tại nghĩa trang National và Fairfax có Thánh Lễ được cử hành lúc 10 giờ sáng.

 Thứ Năm, mồng 3 tháng 11: Thánh Máctinô de Porét. Lễ kính. Bổn mạng Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Martinô.

 Đổi giờ vào Chúa Nhật, mồng 6 tháng 11: U.S. Daylight Saving Time: 2 a.m. on the First Sunday of November Fall Back (set clocks back 1 hour).

 Chúa Nhật, mồng 6 tháng 11: Nghi Thức Nhậm Chức Chánh Xứ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào lúc 11 giờ sáng.

 Thứ Hai, mồng 7 tháng 11: Các Thánh Dòng Giảng Thuyết. Lễ kính. Bổn mạng Phụ Tỉnh Miền Đa Minh.

 Thứ Ba, ngày 22 tháng 11. Lễ nhớ thánh Cêcilia, Trinh nữ, tử đạo. Bổn mạng ca đoàn Cêcilia.

 Thứ Năm, ngày 24 tháng 11: Lễ Tạ Ơn.
- Tại Giáo Xứ có các Thánh Lễ: 8 giờ sáng, 10 giờ sáng và 12 giờ trưa.
- Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang: Lễ 2 giờ chiều.

 Lễ thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn, tử đạo Việt Nam, Thứ Năm, ngày 24 tháng 11. Dời vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11. Bổn mạng Giáo Xứ, Hiệp Sĩ Đoàn 9655 và Liên Ca Đoàn.
- 6 giờ 30 chiều: Rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- 7 giờ tối: Thánh Lễ.

 Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng, ngày 27 tháng 11. Bắt đầu chu kỳ Phụng Vụ A.

back to top