Lịch Phụng Vụ Công Giáo

 

Thứ Hai, 31.10 Trong Tuần XXXI Thường Niên.
Thứ Ba, 01.11 CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Thứ Tư, 02.11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Thứ Năm, 03.11 Thánh Martinô Porres, tu sĩ.
Thứ Sáu, 04.11 Thứ Sáu đầu tháng; Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 05.11 Thứ Bảy đầu tháng.

 

back to top