Quyên Tiền Lần 2

 

Thứ Bảy (19/11) và Chúa nhật (20/11) tới, sẽ có cuộc quyên tiền lần 2 cho Chiến Dịch Phát Triển Nhân Sự do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ điều hành.

 

back to top