Thánh Lễ Bàn Giao Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P. Featured

THÁNH LỄ BÀN GIAO CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P.

Thánh Lễ và Nghi Thức Bàn Giao tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 11 giờ trưa  Chúa Nhật, ngày 16, tháng 10, 2016. Nghi Thức Bàn Giao được tiến hành sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, bao gồm các việc sau đây:

  1. Đọc Bổ Nhiệm Thư của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington.
  2. Cha Chánh Xứ mãn nhiệm ngỏ lời với cộng đoàn, các ban ngành, đoàn thể.
  3. Chiếu theo chính sách quản trị mục vụ của Giáo Phận Arlington, cha chánh xứ mãn nhiệm thông báo chấm dứt nhiệm kỳ của Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các ban, ngành được bầu hay được bổ nhiệm bởi cha chánh xứ mãn nhiệm.
  4. Mời gọi cộng đoàn tiếp tục phục vụ giáo xứ và cộng tác với Cha Tân Chánh Xứ.
  5. Trao toàn bộ chìa khóa nhà thờ và nhà xứ, các sổ bí tích, sổ ngân hàng, v.v.
  6. Cha Tân Chánh Xứ ngỏ lời với cộng đoàn và lưu nhiệm các hội đồng, ban ngành trong thời hạn được ấn định.

Kính mời quý vị đón xem video đã được thâu lại trong Thánh Lễ Bàn Giao dưới đây.

Last modified on Monday, 14 November 2016 22:46
Rate this item
(0 votes)
back to top