Lịch Phụng Vụ Công Giáo

  • 19 November 2016 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 21.11 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 22.11 Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 23.11 Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo; Thánh Côlumban, viện phụ; Chân phước Miguel Augustín Pro, linh mục, tử đạo.
Thứ Năm, 24.11 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. LỄ TẠ ƠN (THANKSGIVING DAY).
Thứ Sáu, 25.11 Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo. GIÁO XỨ MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. LỄ TRỌNG.
Thứ Bảy, 26.11 Ngày trong tuần XXXIV Thường Niên.
Chúa Nhật, 27.11 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

 

back to top