Tin Giáo Xứ

Thơ Ca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Tình Yêu Thiên Chúa to tát hơn trí tưởng tượng của chúng ta

Tình Yêu Thiên Chúa to tát hơn trí tưởng tượng của chúng ta

“Và còn vượt trên bất cứ tội lỗi nào lương tâm chúng ta có thể kết án. Vatican ngày 9 tháng 3, 2018 (Zenit.org) Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng hôm nay tại…
Đức Thánh Cha cám ơn linh mục Jose Tolentino de Mendonca, sau khóa Linh Thao

Đức Thánh Cha cám ơn linh mục Jose Tolentino de Mendonca, sau khóa Linh Thao

Vatican Ngày 23/2/2108, (Zenit.org) Ngày 23 tháng 2, 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn linh mục Jose Tolentino de…
Đức Thánh Cha: Phụ Huynh phải giúp cho con em trưởng thành

Đức Thánh Cha: Phụ Huynh phải giúp cho con em trưởng thành

Sự trưởng thành của trẻ em là nìềm vui lớn lao cho gia đình Vatican: Ngày 31 tháng 12, 2017…
Đức Thánh Cha phân ưu về vụ Đức Hồng Y Law qua đời

Đức Thánh Cha phân ưu về vụ Đức Hồng Y Law qua đời

Đức Thánh Cha phân ưu về vụ Đức Hồng Y Law qua đời Nghi thức an táng ngày 21 tháng…