Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 01-07 Tháng 10, 2018

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 01.10 Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 02.10 Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 03.10 Trong Tuần XXVI Thường niên.
Thứ Năm, 04.10 Thánh Phanxicô Assisi, tu sĩ. Lễ kính.
Thứ Sáu, 05.10 Chân phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục. Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 06.10 Thánh Bơrunô, linh mục và Chân Phước Marie-Rose Durocher, trinh nữ. Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 07.10 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top