Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 07-13 Tháng Năm, 2018

  • 06 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Thứ Hai, 07.05 Sau Tuần VI Phục Sinh.

Thứ Ba, 08.05 Sau Tuần VI Phục Sinh.
Thứ Tư, 09.05 Sau Tuần VI Phục Sinh.
Thứ Năm, 10.05 Thánh Damien, linh mục.
Thứ Sáu, 11.05 Sau Tuần VI Phục Sinh.
Thứ Bảy, 12.05 Thánh Nêrêô, Thánh Achilêô và Thánh Pancratiô, tử đạo.
Chúa Nhật, 13.05 CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ TRỌNG.

back to top