Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 14-20 Tháng 5, 2018

  • 12 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 14.05 Thánh Mátthia Tông Đồ. Lễ kính.

Thứ Ba, 15.05 Thánh Isidore.
Thứ Tư, 16.05 Sau Tuần VII Phục Sinh.
Thứ Năm, 17.05 Sau Tuần VII Phục Sinh.
Thứ Sáu, 18.05 Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo.
Thứ Bảy, 19.05 Sau Tuần VII Phục Sinh.
Chúa Nhật, 20.05 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. LỄ TRỌNG.

 

back to top