Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 21- 27 Tháng 5, 2018

  • 20 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 21.05 Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ. Thánh Cơríttôpphơ Magalanô, linh mục và các bạn, tử đạo.

Thứ Ba, 22.05 Thánh Rita thành Caxia, nữ tu.
Thứ Tư, 23.05 Sau Tuần VII Thường Niên.
Thứ Năm, 24.05 Kỷ niệm Cải Táng Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Lễ nhớ.
Thứ Sáu, 25.05 Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng; và thánh Maria Mađalêna Pazi, trinh nữ. Kỷ niệm 32 năm Thánh Hiến Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia.
Thứ Bảy, 26.05 Thánh PhilípPhê Nêri, linh mục, lễ nhớ.
Chúa Nhật, 27.05 CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI. LỄ TRỌNG.

 

back to top