Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 23 - 29 Tháng Tư, 2018

  • 22 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 23.04 Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo. Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo.

Thứ Ba, 24.04 Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.
Thứ Tư, 25.04 Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.
Thứ Năm, 26.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.
Thứ Sáu, 27.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.
Thứ Bảy, 28.04 Thánh Phê-rô Cha-nen, linh mục, tử đạo. Thánh Lu-i đơ Mông-pho, linh mục.
Chúa Nhật, 29.04 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

 

back to top