Rước Kiệu và Dâng Hoa cho Đức Mẹ Năm 2016

ozio_gallery_nano

Last modified on Friday, 24 June 2016 17:05
Rate this item
(0 votes)
More in this category: Thánh Lễ Thêm Sức Năm 2016 »
back to top