×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Giảng Phòng - LM. Nguyễn Thiết Thắng

Mùa Vọng là mùa của mong chờ, mong chờ đón kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong đêm Giáng Sinh và mong chờ đón Đức Kitô trở lại lần thứ hai trong ngày cánh chung. Trong tâm tình này, Giáo Hội đã dùng lời của tiên tri Isaia trong các nghi thức phụng vụ như một cẩm nang để hướng dẫn và khích lệ người Kitô Hữu chuẩn bị cách tốt nhất để có thể đón chờ Chúa đến trong hy vọng và vui mừng. 

Đọc thêm...

Các Thánh Lễ Mừng 35th Anniversary

 • Thánh lễ khai mạc: 8 a.m. ngày 6 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn bình an và hiệp nhất
 • Chủ tế: Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P.
 • Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

 • Thánh lễ chiều thứ Bảy 5 p.m. ngày 6 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ
 • Chủ tế: Cha Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 • Thánh lễ Chúa Nhật 8 a.m. ngày 7 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn hoán cải bản thân và hòa giải với mọi người
 • Chủ tế: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P.

 • Thánh lễ Chúa Nhật 11am - ngày 7 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn quảng đại xây dựng nước Chúa tại gia đình và tại cộng đoàn giáo xứ
 • Chủ tế: Đức Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hiếu 

Đọc thêm...
Subscribe to this RSS feed