×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 - LM Giuse Đinh Văn Nghị, O.P.

Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí tích Hoà giải trong mùa Chay, Giáo xứ năm nay được tiếp đón cha Giuse Đinh Văn Nghị, dòng Đa Minh đến giảng tĩnh tâm cho giáo xứ.

Đề tài sẽ được chia sẻ trong ba ngày tĩnh tâm: “Những Chiếc Bánh Cho Người Lữ Hành Hạnh Phúc” - Đường Tu Đức Hy Vọng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

  • Đề tài 1: SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI: Thái độ căn bản của người lữ hành hạnh phúc: ĐI HAY KHÔNG ĐI: không phải là vấn đề. ĐI THẾ NÀO mới là vấn đề.

  • Đề tài 2: PHÂN BIỆT GIỮA CHÚA VÀ VIỆC CỦA CHÚA: Sự chọn lựa căn bản của người lữ hành hạnh phúc: CHỌN NGƯỜI CHỨ KHÔNG CHỌN CỦA; CHỌN SỐNG CHỨ KHÔNG CHỌN VIỆC.

  • Đề tài 3: SỐNG THÁNH THỂ: Kiểu sống căn bản của người lữ hành hạnh phúc: SỐNG CÓ YÊU CÓ THƯƠNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ TÌNH CÓ CẢM.

  
  

Giảng Phòng - LM. Anrê Lương Vĩnh Phú

Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí tích Hoà giải trong mùa Chay, nhà thờ CTTĐVA năm nay được tiếp đón cha Anrê Lương Vĩnh Phú đến giảng tĩnh tâm. Cha Anrê hiện là du học sinh của giáo phận Phan Thiết, đang theo học Cao học Thần Học tại trường Christendom College, chuyên ngành Luân lý và Huấn giáo. Cha Anrê hiện đang lưu trú tại giáo xứ St. Michael Annadale và phụ giúp mục vụ với Cha Jerry J. Pokorsky là cha Sở nhà St. Michael.

Giảng Phòng - LM. Nguyễn Thiết Thắng

Mùa Vọng là mùa của mong chờ, mong chờ đón kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong đêm Giáng Sinh và mong chờ đón Đức Kitô trở lại lần thứ hai trong ngày cánh chung. Trong tâm tình này, Giáo Hội đã dùng lời của tiên tri Isaia trong các nghi thức phụng vụ như một cẩm nang để hướng dẫn và khích lệ người Kitô Hữu chuẩn bị cách tốt nhất để có thể đón chờ Chúa đến trong hy vọng và vui mừng.