Cầu Nguyện Trong Tháng Mười Một, 2016 Theo Ý Đức Giáo Hoàng

 Ý chỉ chung: Xin cho các quốc gia thâu nhận số đông những người di dân và tỵ nạn nhận được sự hỗ trợ cho những nỗ lực của họ biểu lộ tình đoàn kết. Ý chỉ truyền giáo: Xin cho các linh mục, và giáo dân trong các giáo…
Đọc thêm...