Báo Cáo Tài Chánh Giáo Xứ

BÁO CÁO TÀI CHÁNH CỦA GIÁO XỨ (TỪ NGÀY 1 THÁNG 7, 2015 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6, 2016) Kính thưa Cộng Đoàn,Ban Tài Chánh Giáo Xứ xin tường trình năm tài chánh từ ngày 1 tháng 7, 2015 đến ngày 30 tháng 6, 2016 đến cộng đoàn. Trên tất…
Đọc thêm...

Lời Ngỏ của Cha Tân Chánh Xứ

Mến chào quí cha phó, Ban Thường vụ, Hội Đồng Mục vụ, các hội đoàn, các ban ngành và quí giáo dân Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington và Cộng đoàn Đức Mẹ Lavang, Chantilly, Virginia. Trước hết, con xin cảm ơn cha Phêrô Phạm Hương,…
Đọc thêm...

Chuyển Đổi Nhân Sự

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI NHÂN SỰ tại GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, ARLINGTON,VIRGINIA Thánh Lễ Bàn Giao tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington được cử hành vào 11 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 16, tháng 10, 2016.
Đọc thêm...