GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Khi chứng kiến những bất công hay tai nạn xảy ra cho người vô tội, con người thường hay đặt những câu hỏi có khuynh hướng nghi ngờ uy quyền và tình thương của Thiên Chúa. Ví dụ, biến cố 9/11, cơn bão Katrina, hay trận động đất tại Haiti,…
Đọc thêm...

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 26.09 Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. Thứ Ba, 27.09 Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.Thứ Tư, 28.09 Thánh Venceslaô, thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo.Thứ Năm, 29.09 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien và Raphaen. Lễ kính.Thứ Sáu, 30.09 Thánh Giêrônimô, linh…
Đọc thêm...