LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 05.09     Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Ba, 06.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Tư, 07.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên. Thứ Năm, 08.09   Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.  Lễ kính. Thứ Sáu, 09.09     Thánh Phêrô Claver, linh mục. Thứ Bảy, 10.09    Ngày…
Đọc thêm...

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật, mồng 2 tháng 10, 2016, từ 10:30 sáng đến 12:30 chiều và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 16 tháng 4, 2017. Xin quý ông bà, anh chị em, quý ban, ngành, đoàn thể cố gắng…
Đọc thêm...