×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Khôn ngoan là một tĩnh từ mang nhiều hiểu lầm vì tính áp dụng quá rộng của nó: Thiên Chúa khôn ngoan, nhà khoa học khôn ngoan, người thợ kim hoàn khôn ngoan vì làm đồ giả như đồ thật, tên trộm khôn ngoan vì đánh lừa được chủ nhà.
Đọc thêm...

RIP - Lucia Châu Thị Út

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo xứ kính báo Bà Lucia Châu Thị Út, nhạc mẫu của Ông Bà Nguyễn Văn Hào/Huệ và ÔB. Nguyễn Năng Misen/Liên, đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 8, năm 2016, tại Birmingham…

RIP - Giuse Hiu Minh Quí

Văn Phòng Giáo Xứ kính báo Ông Giuse Hiu Minh Quí đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 9:30 phút sáng ngày 21 tháng 8, năm 2016, tại Nhà Thương Newport Beach, Orange County, Los Angeles, hưởng thọ 80 tuổi. Giáo xứ thành kính phân ưu với bà quả…

RIP - Maria Nguyễn Thị Thuần

Giáo Xứ vừa nhận được tin Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thuần, nhạc mẫu của ÔB. Vũ Xuân Đức/Chân vừa được Chúa gọi về Nhà Cha vào lúc 21 giờ 20’ tối Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, 2016, tại Giáo Xứ Du Sinh, Đà Lạt, Việt Nam. Giáo xứ…