TÔNG HUẤN “AMORIS LAETITIA” LÀ CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO HÔN NHÂN

Tuần Báo Arlington Catholic Herald, 7-14, tháng 9, 2016. ‘Amoris Laetitia’, Tông Huấn năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô về hôn nhân và đời sống gia đình, không chỉ là một khí cụ lợi ích cho các chương trình của giáo xứ, nhưng còn cung cấp những huấn dụ…
Đọc thêm...

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Tiền của có sức mạnh làm mọi người ở mọi nơi và mọi thời mờ mắt, đến nỗi họ không còn biết nhận ra đâu là đích điểm của cuộc đời, đâu là thứ tự ưu tiên trong cuộc đời, và đâu là điều tốt phải làm và điều xấu…
Đọc thêm...

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 12.09     Danh Thánh Đức Maria. Thứ Ba, 13.09      Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thứ Tư, 14.09      Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính. Thứ Năm, 15.09   Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Thứ Sáu, 16.09     Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô,…
Đọc thêm...