{skydrivefile file.6d247d104edd1a2c.6D247D104EDD1A2C!114}

I. Kinh Sáng

Kinh Sáng đọc vào ban sáng nhằm thánh hóa thời khắc ban mai. Chúng ta dâng lên Chúa lòng trí chúng ta, vui vẻ tưởng nhớ đến Chúa như trong các lời thánh vịnh. Kinh Sáng cũng nhắc nhở cho ta Ðức Giêsu phục sinh là ánh sáng thật chiếu soi mọi người.

1)  Giờ Kinh Sáng được mở đầu bằng câu: “ Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con – cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.” (Xem trang 449) 
2) Tiếp theo là Thánh Vịnh 94 (trong tờ giấy vàng hay trong trang 449), mở đầu và kết thúc bằng điệp ca, thay đổi theo ngày. Thánh vịnh giáo đầu này được đọc theo lối đối đáp, nghĩa là đọc điệp ca sau mỗi đoạn của thánhvịnh. Khi kết thúc đọc Vinh Tụng caHa-lê-lui-a (Xem trang 449) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Halê-lui-a. Lập lại điệp ca của ngày.
3) Sau đó đọc Thánh Thi của ngày. Thánh thi làm cho giờ kinh hay ngày lễ có mầu sắc đặc biệt, giúp cho lúc khởi sự cầu nguyện được dễ dàng và vui vẻ hơn. 
4) Sau thánh thi là phần Thánh Vịnh Điệp Ca. Kinh Sáng gồm có ba thánh vịnh: một thánh vịnh thích hợp với buổi sáng, một thánh ca trong Cựu Ước và một thánh vịnh nữa thuộc loại ca ngợi. Cuối mỗi thánh vịnh, đọc Vinh Tụng ca và nhắc lại câu điệp ca để kết thúc.
5) Sau thánh vịnh, đọc Lời ChúaXướng Đáp.
6) Sau đó, long trọng đọc Thánh Ca Tin MừngBenedictus” và Điệp Ca. Ðây là thánh ca Chúc tụng Ðức Chúa của ông Da-ca-ri-a. (Tìm trong tờ giấy vàng hoặc trang 453). Kết thúc thánh ca Tin Mừng bằng Vinh Tụng ca và lập lại câu điệp ca.
7) Ðọc Lời Cầu, để dâng ngày và công việc làm của ta lên cho Chúa.
8) Ðọc Kinh Lạy Cha
9) Ðọc Lời Nguyện kết thúc của ngày.
10)  
Chấm dứt Giờ Kinh Sáng bằng câu “Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta...” (Trang 454).

 

II. Kinh Chiều

Kinh Chiều được cử hành vào lúc ban chiều khi ngày vừa xế bóng, để tạ ơn vì những gì Chúa đã ban, hoặc những việc lành chúng ta đã làm trong ngày đó.

1)  Kinh Chiều được khởi sự bằng câu giáo đầu: “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con – Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.” (Xem trang 455)
2) Sau đó là Vinh Tụng CaHa-lê-lui-a.
3) Ðọc Thánh Thi của ngày.
4) Ðọc Thánh Vịnh. Kinh Chiều gồm hai thánh vịnh thích hợp với buổi chiều, và một thánh ca lấy trong các thánh thư hoặc sách Khải huyền. Cuối mổi thánh vịnh, đọc Vinh tụng ca và Ha-lê-lui-a và lập lại Ðiệp ca.
5) Ðọc Lời ChúaXướng Ðáp theo ngày
6) Long trọng đọc Thánh Ca Tin MừngMagnificatLinh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa của Ðức Trinh Nữ Maria. (Xem trong giấy vàng hoặc trang 455) Mở đầu bằng điệp ca thay đổi theo ngày và kết thúc bằng Vinh Tụng Ca Điệp Ca này.
7) Ðọc Lời Cầu theo ngày để xin ơn.
8) Ðọc Kinh Lạy Cha
9) Ðọc Lời Nguyện kết thúc đã có sẵn trong ngày hoặc ở phần riêng.
10)  
Cuối cùng, đọc câu “Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta ... (Xem trang 457) để kết thúc Giờ Kinh Chiều.