Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018

Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí Tích Hoà Giải trong Mùa Chay, Giáo xứ năm nay được tiếp đón cha Mátthêu Nguyễn Khắc Hy, linh mục Xuân Bích thuộc tỉnh hội Mỹ, cha đang là Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Washington và là Giáo Sư…
Đọc thêm...