Tri Ân

Như Chúa Giêsu Kitô vẫn thường “đến nơi hoang vắng và cầu nguyện” (Máccô 1:35), trong Mùa Chay, chúng ta cũng được mời gọi cùng vào nơi hoang vắng với Chúa Giêsu, đồng hành với Người trong suốt 40 ngày chay thánh (Máccô 1:13) để cầu nguyện với Người hầu…
Đọc thêm...