Tháng Tư Đen

Trong Thánh Lễ Thứ Bảy (28.4) và Chúa Nhật (29.4) tới, kính xin quí ông bà, anh chị em và các ban ngành đoàn thể, cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhân quyền, tự do, công lý và hòa bình trên Quê Hương Việt Nam và cho vong linh các…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 23 - 29 Tháng Tư, 2018

Thứ Hai, 23.04 Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo. Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo. Thứ Ba, 24.04 Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.Thứ Tư, 25.04 Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ Năm, 26.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Sáu, 27.04 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Bảy, 28.04…
Đọc thêm...