Lịch Sử - Cha Xứ Hoàng Văn Thiên (2012-2015)

Cha Xứ Hoàng Văn Thiên (2012-2015)

ChaThien

 • 12/8/2012 Cha xứ Hoàng Văn Thiên về Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston để kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục
 • 18/8/2012 Picnic Giáo Xứ tại Công Viên Bluemont Park, và Thánh Lễ ra mắt cha xứ mới tại đây và vào các ngày 19/8 và 26/8 tại Giáo Xứ và tại Cộng Đoàn Mẹ La Vang
 • 1/9/2012 Hành Hương Miền Trung Đông tại National Shrine of St. Elizabeth Seton tại Emmitsburg, MD
 • 23/9/2012 Thánh Lễ Nhậm Chức của cha chính xứ Hoàng Văn Thiên do cha Robert Rippy chánh quản Deanery 1 chủ tọa.
 • 26/9-4/11 40 ngày cầu nguyện cho sự sống
 • 23/10/2012 Tĩnh Huấn Miền Trung Đông tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, 11814 New Hampshire, MD, do cha xứ giáo xứ CTTD Richmond Phạm Hương giảng thuyết.
 • 28/10/2012 Hiệp Sĩ Đoàn 9655 kỷ niệm 25 thành lập.
 • 24/11/2012 Triễn Lãm Nhiếp Ảnh Quốc Tế và Mãn Khóa Lớp Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh Cấp I.
 • 25/11/2012 Tiệc Tạ Ơn tại Nhà Hàng Harvest Moon
 • 1/12/2012. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu được bổ nhiệm đến giáo xứ đặc trách cộng đoàn Mẹ La Vang, Chantilly
 • 1-2/12/2012 Bầu cử 1 thành viên HĐMV, ông Nguyễn Văn Thành đắc cử chưứ vụ chủ tịch nhiệm kỳ 1/1/2013-31/12/2012
 • 5/1/2013 Khai Giảng lớp Giáo Lý dự tòng
 • 17/2/2013 Khai giảng lớp Nhiếp Ảnh Cấp 2
 • 28/2/2013 Đức Thánh Cha Benedict XVI từ nhiệm
 • 11-13/3/2013 Tĩnh Tâm Mùa Chay với cha Nguyễn Tiết Thắng
 • 13/3/2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử tân Giáo Hoàng
 • 3-5/5/2013 Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ II tại Houston, TX
 • 11/5/2013 Hành Hương Sắc Tộc Á Châu Thái Bình Dương tại VCTĐ Đức Mẹ DC
 • 25/5/2013 Hành Hương Giáo Xứ tại Grotto of Lourdes, Emmitsburg, MD
 • 7/6/2013 Đại Hội Dân Chúa từ 8:00 am đến 4:30 pm tại giáo xứ, tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng, và đường hướng phát triển
 • 24-25/8/2013 Học Hỏi Giáo lý về Năm Đức Tin, Giáo xư Lê Xuân Hy giảng thuyết
 • 9-11/8/2013 Tam Nhật mừng Thánh Tổ Đa Minh do cha Uông Quang Lượng giảng thuyết về đề tài “Thánh Đa Minh và rao giảng Tin Mừng”
 • 1//2013 Đóng cửa Vườn Trẻ Child Enrichment Center vì thiếu học sinh
 • 11/9/2013 Thành lập Ban Truyền Thông Giáo Xứ: Mai Thọ Triều trưởng ban, Lê Thanh phó ban, Kathy Trần thư ký
 • 1/10/2013 Chị Lê Lan Hương được mời nhận chức Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh thay thế chị Nguyễn Thị Liên
 • 12/10/2013 Hành hương giáo phận Arlington tại VCTĐ Dức Mẹ DC
 • 30/11-1/12/2013 Bầu cử hai thành viên HDMV thay thế cô Trần Lê Như La và anh Ngô Văn Phát, anh Ngô Quốc Tuấn và cô Marierose Hoàng Thục Trinh đắc cử. Cô Như La và anh Phát vẫn tiếp tục phục trách cho giới trẻ.
 • 16-18/12/2013 Tĩnh Tâm Mùa Vọng với cha Nguyễn Tiết Thắng, chủ đề “Mong Chờ trong Hy Vọng và Vui Mừng”
 • 28/12/2013 Tiệc Thanksgiving tại nhà hang Harvest Moon do Giới Trẻ phụ trách
 • 1/1/2014 Cha Phó Hoàng Thanh Sơn thay thế Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên trong chức vụ Giám Đốc Chương Trình Giáo Lý. Thầy Kiên đã được Đức Cha Loverde cho nghỉ hưu.
 • 2/2/2014 Dạ tiệc Mừng Xuân tại Nhà Hàng Thần Tài
 • 8-15/2/2014 Khai giảng khóa Dự Bị Hôn Nhân
 • 16/2/2014 Khai giảng Lớp Nhiếp Ảnh Căn Bản
 • 19/2/2014 Họp tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ, anh Ngô Quốc Tuấn làm trưởng ban tổ chức, ông Bùi Hữu Thư làm cố vấn.