Lịch Sử - Cha Xứ Trần Bình Trọng (1988 - 2000)

Cha Xứ Trần Bình Trọng (1988 - 2000)

 • 01-06-1988: Lm. Trần Bình Trọng được bổ nhiệm làm Chánh Xứ do Ðức Cha John R. Keating, Giám Mục thứ hai của Giáo Phận.
 • 19-06-1988: Hai Cha Cựu và Tân Chánh Xứ hướng dẫn phái đoàn giáo dân sang La Mã dự lễ phong thánh 117 Anh Hùng Tử Ðạo Việt Nam.
 • Hè 1988: Thày Phó Tế Phạm Minh Kiên được bổ nhiệm làm Giám Ðốc lưỡng viện Giáo Lý trẻ em từ Mẫu Giáo đến Lớp 12, và Lớp Dự Tòng.
 • 14-06-1988: Một nhà thường dân cạnh Nhà Thờ được mua với giá 126,025 để làm nhà xứ. Lần này cũng một số giáo dân thiện nguyện hăng say sửa chữa trong một thời gian kỷ lục. Chỉ một số việc đòi người chuyên môn như đặt hệ thống máy điều hòa không khí, điện và ống nước.
 • 29-11-1988: Cha Xứ dọn đến nhà mới sửa được tạm dùng làm nhà xứ.
 • G. S. 1988: Cuốn Ðặc San Kỷ Yếu Giáng Sinh được phát hành. Chủ bút cuốn đặc san đầu tiên là Anh Nguyễn Minh Dũng. Sáu cuốn đặc san sau đó là do Anh Vũ Trần Thành làm chủ bút. Hình thức giống như một cuốn sách. Còn về nội dung cũng có những bài vở giá trị, đã gây được nhiều tiếng vang từ xa vọng đến.
 • 24-01-1989: Tên tiếng Anh của Giáo Xứ được Ðức Cha Keating cho đổi thành Holy Martyrs of Vietnam Parish do thơ thỉnh cầu của Cha Xứ sau ngày phong thánh các vị Tử Ðạo Việt Nam.
 • Tháng 4, 89: Giáo Xứ bảo trợ Liên Ðoàn Thăng Long không phân biệt tôn giáo do Anh Trương Dư A làm Liên Ðoàn Trưởng. Liên Ðoàn được thành lập với mục đích điều hành và phối hợp hoạt động cho hai đơn vị Hướng Ðạo gốc Việt Nam sinh hoạt hợp pháp trong hệ thống của Hội Nam Hướng Ðạo Hoa Kỳ là Thiếu Ðoàn Phù Ðổng (Troop 904 BSA) và Ấu Ðoàn Ðinh Bộ Lĩnh (Pack 904 BSA) ra đời vào tháng 10/1989.
 • 17-06-1990: Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm được chính thức thành lập vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ðoàn trưởng là Anh Trần Anh Tuấn. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng lấy tên Ánh Lửa  được mở do Ðức Ông Phạm Văn Phương làm Sa Mạc Trưởng.
 • 30-06-1991: Ðạo Binh Xanh Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập trong Giáo Xứ. Ông Nguyễn Ngọc Nho là Chủ Tịch đầu tiên. Trong dịp này linh mục Trần Ngọc Diệp, Tổng Tuyên Úy Ðạo Binh Xanh VN tại Hoa Kỳ được mời về giảng tĩnh tâm để chuẩn bị cho việc tuyên hứa của Ðạo Binh Xanh.
 • 29-12-1991: Lm. Trần Quí Thiện được mời đến thăm Giáo Xứ như là Cha khách. Trong thời gian Cha Xứ nằm bệnh viện, Cha Thiện được Tòa Giám Mục bổ nhiệm làm Quản Nhiệm tạm thời 2 tháng. Sau đó Cha Thiện ở lại phục vụ Giáo Xứ được hơn một năm.
 • 23-08-1992: Cuốn Chỉ Nam Giáo Xứ ra đời, ghi lại những dòng lịch sử của Giáo Xứ từ giai đoạn phôi thai 1975 cho tới giai đoạn hiện tại. Tập sách cũng ghi lại những điều lệ trong Giáo Xứ dựa trên giáo luật của Giáo Hội cũng như luật Giáo Phận. Mục đích là để nhắm lợi ích chung và lâu dài cho cá nhân cũng như cộng đoàn Giáo Xứ. Cơ cấu tổ chức và điều hành Giáo Xứ cũng được nêu ra trong cuốn Chỉ Nam. Hội Ðồng Mục Vụ gồm 5 thành viên đóng vai trò tham vấn cho Cha Xứ, Hội Ðồng Mục Vụ thiết lập và điều hành 2 Ủy Ban: U.B. Sinh Hoạt Giáo Xứ và U.B.Văn Hóa - Xã Hội - Giáo Dục. Còn U.B. Tài Chánh, U.B. Giáo Lý, U.B. Phụng Vụ, U.B. các Hội Ðoàn và Phong Trào, U.B. Kiến Thiết & Bảo Trì, U.B. Truyền Thông & Báo Chí do Cha Xứ chỉ định làm việc và chịu trách nhiệm trực tiếp với Cha Xứ. Tuy nhiên HÐMV cũng có thể giới thiệu người vào các ủy ban và cho ý kiến cho Cha Xứ về những hoạt động của các ủy ban làm việc trực tiếp với Cha Xứ. Có những Ủy Ban có thời hoạt động mạnh như Ủy Ban Giáo Lý với 12 lớp Giáo Lý và Ủy Ban Phụng Vụ với 17 tiểu ban là do nhu cầu của trẻ em và của giáo dân thúc đẩy. Có những ủy ban có lúc chưa đạt được mức độ hoạt động khả quan vì nhu cầu còn ít hoặc vì chưa có người hay chưa kiếm được người chuyên môn hoặc dành đủ thời giờ cho công việc Giáo Xứ (Lễ Nghi Ðặc Biệt, Ðọc Sách Thánh, Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ca Ðoàn I, Ca Ðoàn II, Ca Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Ðoàn Thánh Vũ, Chưng Bông, Trật Tự, Dọn Lễ Ngày Thường, Dọn Cung Thánh và Lễ Phẩm, Dọn Chầu Thánh Thể, Xướng Kinh Trước Lễ, Ngắm Nguyện Mùa Chay, Hoạt Cảnh Giáng Sinh, Hang Ðá Máng Cỏ, Giúp Lễ).
 • 17-09-1993: Lm. Hoàng Minh Thư được Tòa Giám Mục phái về phục vụ Giáo Xứ.
 • 26-10-1993: Ngôi nhà 3 lầu của Giáo Phận nằm cạnh khu vực Nhà Thờ của Giáo Xứ được Giáo Xứ mua lại với giá đúng 200,000.00 Mỹ Kim với 2 chữ ký của Ðức Giám Mục, Lm. Chánh Xứ, Lm. Chưởng Ấn ký chứng kiến việc chuyển sở hữu chủ theo Giáo Luật từ Giáo Phận qua Giáo Xứ.
 • 02-01-1994: Tờ thông tin hàng tuần của Giáo Xứ được mang tên là Mục Vụ với khổ giấy lớn hơn (11x17) và được trình bày bằng chữ Việt trên máy vi tính, được in 2 màu. Tờ Mục Vụ lúc này được coi là phương tiện truyền thông của Giáo Xứ loan tin tức về giờ giấc cử hành Bí Tích, Phụng Vụ, cũng như các sinh hoạt đạo giáo, văn hóa, xã hội, và sinh hoạt Giáo Xứ. Tờ Mục Vụ còn là phương tiện giáo dục nhằm phổ biến Giáo Lý Phúc Âm, đường lối giáo huấn của Giáo Hội về những vấn đề tín lý và luân lý hiện thời trước những biến chuyển về khoa học, y khoa, xã hội. Do đó cuốn Ðặc San Kỷ Yếu Giáng Sinh Giáo Xứ không còn được coi là cần thiết và được ngưng phát hành.
 • 30-10-1995: Việc tu sửa ngôi nhà 3 lầu được hoàn tất với phí tổn lên tới 507,477.00 Mỹ Kim được vay mượn từ Quĩ Tiết Kiệm của các Giáo Xứ trong Giáo Phận, và được tài trợ bởi Quĩ Trùng Tu Nhà Chúa do giáo dân trong phạm vi Giáo Xứ dâng cúng. Lầu chính và lầu trệt của ngôi nhà này được dùng làm 12 lớp Giáo Lý, 1 Văn Phòng Giáo Lý, 1 văn phòng Giám Ðốc Giáo Lý, được gọi là Hội Trường Giáo Dục (Educational Building). Lầu thượng được dùng làm nhà xứ có ba Suites và một phòng nhỏ và phòng tiếp khách lớn cho các Cha.
 • 29-11-1995: Các Cha dọn sang nhà xứ mới. Nhà xứ cũ được dành cho nhân viên bảo trì cơ sở.
 • 16-06-1996: Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình do Lm. Chu Quang Minh phát động được thành lập trong Giáo Xứ. Anh Chị Nguyễn Văn Huấn là chủ nguyền tiên khởi.
 • 18-12-1996: Hoàn thành việc kiến thiết bãi đậu xe mới (nhỏ, giai đoạn 1) và tu bổ bãi đậu xe cũ (lớn) với giá phí tổn là 121,164 Mỹ Kim.
 • 20-05-1997: Từ Mùa Hè 1997, Giáo Xứ ký hợp đồng cho Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam dạy Tiếng Việt tại Hội Trường Giáo Dục.
 • 14-09-1997: Tin tức trong tờ Mục Vụ được phóng lên mạng lưới tin tức hoàn cầu (internet), đồng thời tin tức sốt dẻo trong Giáo Hội hoàn vũ cũng được in trong tờ Mục Vụ. Tờ Mục Vụ được phát hành 1,000 tờ mỗi tuần chỉ cho giáo dân. Dịp Lễ Giáng Sinh thêm 500 tờ, lễ Phục Sinh thêm 300 tờ.
 • 22-03-1998: Ðức Giám Mục Giáo Phận John R. Keating qua đời.
 • 02-06-1998: Ðể bành trướng và phát triển cơ sở cho tương lai, một nhà thường dân bên cạnh Hội Trường Giáo Dục được mua lại với giá 175,000.00 Mỹ Kim.
 • 13-12-1998: Biểu Hiệu của Giáo Xứ do Lm. Trần Bình Trọng phác họa và Anh Nguyễn Duy An thực hiện trên máy điện toán được công nhận. Biểu tượng của Biểu Hiệu được diễn tả như sau:
  • Ðường chu vi là con tàu Giáo Xứ.
  • Ðường kẻ ngang và dọc tượng trưng cho Thập Giá Chúa Kitô. Vòng 12 ngôi sao tượng trưng cho Ðức Trinh Nữ Maria (KH. 12:1), trên nền xanh dương, màu Ðức Mẹ.
  • Cành thiên tuế tượng trưng triều thiên tử đạo.
  • VS tượng trưng cho người Việt, nước Việt hình chữ S, trên nền vàng, da vàng của dòng giống Việt. AV tượng trưng cho Giáo Phận Arlington, Virginia trên màu xanh lam, màu cờ tiểu bang Virginia.
  • Fides, Spes, Amor là chữ Latinh nghĩa là Ðức Tin, Ðức Cậy, Ðức Mến.
 • 27-12-1998: Lm. Hoàng Minh Thư về hưu trí tại Dòng Ðồng Công, Carthage, MO.
 • 01-01-1999: Lm. Phạm Ðắc Bằng được mời đến giúp Giáo Xứ như là Cha Khách.
 • 25-01-1999: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Paul S. Loverde, Giám Mục Ogdensburg, N.Y. làm Giám Mục III của Giáo Phận Arlington, Virginia.
 • 25-03-1999: Ðức Cha Loverde nhậm chức.
 • 24-05-1999: Nhà Xứ "cũ" được phá đi để làm thêm chỗ đậu xe và nhất là cho mặt tiền Nhà Thờ có thể hướng ra đường South Wakefield Street.
 • 27-07-1999: Bãi đậu xe mới (giai đoạn 2) đậu được 14 xe nối vào bãi đậu xe nhỏ được hoàn tất với giá phí tổn 45,995 Mỹ Kim.
 • 09-03-1999: Ðức Cha Loverde nhận Cha Nguyễn Minh Từ về làm việc trong Giáo Xứ. Ngày 19-11-1999 Cha Từ được bổ nhiệm làm Phó Xứ Giáo Xứ CTTDVN.
 • 27-03-1999: Ðức Cha cho phép Cha Xứ xây tháp chuông Năm Thánh 2000. Giá ước lượng khi hoàn tất cuối năm lên tới 100,000 Mỹ Kim.
 • 01-08-2000: Giáo Xứ được Ðức Cha Loverde trao cho Dòng Ða Minh Việt Nam cai quản. Cha Ðinh Minh Tiên được bổ nhiệm làm Chánh Xứ Giáo Xứ CTTDVN. Cha Nguyễn Ðức Vượng làm Phó Xứ.