Lịch Sử - Cha Xứ Đinh Minh Tiên (2000 - 2003)

Cha Xứ Đinh Minh Tiên (2000 - 2003)

 • 12/08/2000          Lễ nhận chức hai cha Ðinh Minh Tiên và Nguyễn Ðức Vượng lúc 6 giờ chiều do Ðức Cha Paul Loverde chủ sự.
 • 10/09/2000          Khởi sự chương trình Hội Thảo Giới Trẻ mỗi thứ sáu sau thánh lễ 7 giờ 30 chiều. Chương trình được hoạch định cho suốt năm (52 tuần, không tính các ngày thứ sáu đầu tháng).
 • 16/09/2000          Ðổi các giờ thánh lễ chủ nhật thành 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ trưa, và thêm lễ 5 giờ chiều.
 • 23/09/2000          Ông Nguyễn Hoàng thực hiện hai đài Ðức Mẹ La Vang và Thánh Giuse trên cung thánh, và phòng kính cho trẻ nhỏ phía sau nhà thờ.
 • 15/10/2000          Thành Lập Hội Cao Niên Giáo Xứ với 75 cụ Thánh bổn mạng là Thánh Phêrô Lê Tùy.
 • 22/10/2000          Bầu cử thành viên HÐMV. Ông Bùi Hữu Thư đắc cử thay thế ông Vũ Bá Hoan mãn nhiệm.
 • 12/11/2000          Qũy Tháp Chuông. Cần 140.000 M. Giáo dân dã đóng góp 22,548.00 MK. Còn cần quyên góp thêm 117,210 MK
 • 24-25/11/00          Ðại Lễ CTTÐVN. Có rước kiệu kịch thánh, trình diễn thánh ca và thánh lễ. Ðoàn Kịch Thánh trình diễn vở kịch thánh "Chiêc Khăn Tín Thác"
 • 20/02/2000          Hoàn tất việc thực hiện một sân bóng rổ cho giới trẻ có hàng rào cao.
 • 20/05/2001          Ðóng sổ Qũy Tháp Chuông và khánh thành. Gáo dân đóng góp tất cả 117,395 MK.
 • 04/06/2001          Khởi sự dự án Ðất Nghĩa Trang.
 • 23/07/2001          Khởi sự dự án Xe Van cho các cụ Hôi Cao Niên
 • 06/08/2001          Phái đoàn Giáo Xứ         52 người do cha phó Nguyễn Ðức Vượng hướng dẫn đi xe bus tham dự ngày Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công, Carthage, Missouri.
 • 01/09/2001          Giáo xứ đi hành hương Miền tại Emmitsburg, Maryland bằng hai xe bus.
 • 15/09/2001          Thành lập Ca Ðoàn Anê Lê Thị Thành (chuyên hát các lễ an táng và các lễ cưới, và lễ khác với tính cách trừ bị.)
 • 22/09/2001          Thành lập ca đoàn Cecilia phụ trách thánh lễ 8 giờ Chủ nhật và ca đoàn Thánh Gia, phụ trách lễ 5 giờ chiều. Từ hôm nay Giáo Xứ có 5 ca đoàn hát 5 thánh lễ cuối tuần và một ca đoàn trừ bị: Thiếu Nhi, Cecilia, Giuse, Seraphim, Thánh Gia, và Thánh Lê Thị Thành.
 • 24/09/2001          Khởi sự dự án xây cất Ðài Ðức Mẹ La Vang dưới sự điều khiển của ông Ðỗ Thành Chỉnh và sự đóng góp của rất nhiều giáo dân nam và nữ.
 • 28/09/2001          Hoàn tất dự án Nghiã Trang Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam: Giáo xứ ký giao kèo với Fairfax Memorial Park để thực hiện 1021 lô đất mang tên "Garden of the Holy Martyrs of Vietnam".
 • 13/10/2001          Giáo xứ đi hành hương Ðiạ Phận tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Vô NhiễmNguyênTội bằng 2 xe bus.
 • 27/10/2001          Giáo Xứ hoàn tất việc quyên góp được $20,000.00 để mua một xe van 15 chỗ ngồi loại Dodge Ram 3500 đời 2001. Anh Phúc, Truong Thieu Nhi, và anh Tuấn bắt đầu đưa đón các cụ đi lễ 12 giờ ngày Chủ nhật, và đưa các cụ về nhà sau buổi hội của Hội Cao Niên lúc 3 giờ chiều.
 • 29/10/2001          Trường Tiểu Học Barcroft cách nhà thờ 2 block chấp thuận cho giáo xứ sử dung bãi đậu xe vào cuối tuần và các ngày lễ lớn.
 • 23-24/11/01          Ðại lễ Các Thánh Tử Ðạo với ruớc kiệu, kịch thánh, và trình diễn thánh ca bởi hai ca đoàn Giuse và Seraphim. Ðoàn Kịch Thánh trình diễn vở kịch thánh "Ðường Nở Hoa Lê Thị Thành"
 • 24/11/2001          Khánh thành Tượng Ðài Ðức Mẹ La Vang trước khi rước kiệu Ðức Mẹ trong khuôn viên Giáo Xứ.
 • 8-9/12/2001          Bầu cử 2 thành viên HÐMV thay thế ông Nguyễn Minh  Phụng và Bà Phan Thị Yến. Ông Ðỗ Thành Chỉnh và ông Ngô Quốc Tuấn đắc cử.
 • 19/12/2001          Tượng Ðức Mẹ La Vang cao 6 feet được chở đến từ California để được đặt trên Tượng Ðài. Ông Nguyễn Hoàng thực hiện bục chạy dài trên gác đàn để ca đoàn dễ di chuyển khi rước lễ, và gắn micro và hệ thống âm thanh mới.
 • 01/01/2002           Thành lập Ủy Ban Tài Chánh với các thành viên sau đây: Ông Nguyễn Hữu Vinh, Bà Lê Minh Ngọc, Ông Nguyễn Duy An, và Ông Ngô Hoàng Văn. Ủy Ban Tài Chánh có nhiệm vụ gây quỹ và trù liệu cho việc mở mang Giáo Xứ.
 • 20/01/2002       Thành lập ba Hội Ðoàn: Ðoàn Thanh Sinh Công, do Cô Bùi Mỹ Kim làm Ðoàn Trưởng; Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm, do Ông Nguyễn Duy An phụ trách; và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo do Bà Phan Minh Khai phụ trách. Ðoàn Thanh Sinh Công sinh hoạt chiều thứ sáu thứ hai và thứ tư mỗi tháng từ 8:40 giờ chiều. Chương trình gồm có thể thao giải trí, thánh lễ, và hội thảo về các đề tài liên quan đến tuổi trẻ và đức tin. Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sinh hoạt một tháng hai lần vào ngày thứ bẩy từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
 • 27/05/2002      Giáo Xứ được mời tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn tại Nghĩa Trang Fairfax National Park cho toàn thể Ðịa Phận. Giáo xứ đã thực hiện sách Phụng vụ với các bài hát Việt Mỹ và Latin. Cha Xứ Ðinh Minh Tiên chủ tế và giảng. Ca Ðoàn Seraphim hát. Buổi lễ thành công theo lời cảm tạ của ban giám đốc nghĩa trang và các tham dự viên thuộc giáo xứ khác.
 • 20/06/2002      Cha xứ và ông Bùi Hữu Thư tham dự buổi lễ khai mạc Chiến Dịch Ðâm Rễ Trong Ðức Tin và Tiến Tới trong Hy Vọng của Ðức Cha Loverde, cho Khu 2 của Ðịa Phận Arlington với 33 giáo xứ. Sau đó chiến dịch được khởi sự tại giáo xứ với sự tiếp tay của rất nhiều tình nguyện viên.
 • 07/08/2002      Giáo xứ đi hành hương Ngày Thánh Mẫu tại Carthage, Missourri với hai xe bus 110 người dưới sự hướng dẫn của cha xứ Ðinh Minh Tiên. Giáo xứ có thuê hai chiếc lều cho phái đoàn trú ngụ. Nhiều người khác đi xe riêng. Giáo xứ phụ trách khiêng kiệu Các Thánh Tử Ðạo trong cuộc rước kiệu.
 • 22/07/2002      Phái đoàn giới trẻ trong giáo xứ dưới sự hướng dẫn của Cha Phó Nguyễn Ðức Vượng và bà Nguyễn Văn Thành đi một xe bus tham dự Ðại Hội Giới Trẻ tại Toronto, Canada.
 • 31/08/2002      Giáo xứ đi hành hương Miền Trung Ðông Hoa Kỳ tại Emmitsburg, MD với hai xe bus.
 • 21/09/2002      Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em trong giáo xứ.
 • 03/11/2002      Kết qủa sơ khởi,  Chiến Dịch Ðâm Rễ Trong Ðức Tin và Tiến Tới trong Hy Vọng gây được $396,000.00 tức 83.4% của chỉ tiêu $475,000.00. Giáo xứ đúng thứ 6 trong số 33 giáo xứ thuộc Khu 2.
 • 22-23/11/2002 Ðại Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam với Vở Kịch Thánh Thánh Anrê Phú Yên. Thành lập Ca Ðoàn Phanxico Xavier do anh Văn DuyTùng lo.
 • 21/12/2002      Bầu hai thành viên trong Hội Ðồng Mục Vụ thay thế ông Trần Khoa Học và ông Nguyễn Văn Hải mãn nhiệm. Kết quả, ông Trần Phát Ðạt trúng cử và ông Nguyễn Văn Hải tái đắc cử .
 • 25/12/2002      Kết thúc Chiến Dịch Ðâm Rễ Trong Ðức Tin và Tiến Tới trong Hy Vọng, gây được $690,000.00 tức là 145% chỉ tiêu.  Giáo xứ được: 20% của chỉ tiêu và 50% của số tiền vượt chỉ tiêu tức là $90,000.00 + $107,000.00 = $197,000.00 khi tất cả mọi nhà hảo tâm đã hoàn tất việc dâng cúng sau 5 năm.
 • 17-19/01/2003 Hội Chợ Tết Nguyên Ðán tại Giáo Xứ. Hội Cao Niên cùng một số thiện nguyện viên đã gói 5,200 cái bánh chưng để bán trong hội chợ. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và các Hội làm các món dưa chua, dưa món, chè, gỏi cuốn, cháo. Hội Liên Minh Thánh Tâm phụ trách làm các món dê.  Lần đầu tiên giáo xứ tổ chức đã đạt được thành quả mỹ mãn.
 • 26/01/2003      Ðại Nhạc Hội Tin Mừng, được tổ chức tại hội trường trường Trung Học Fairfax, với các ca sĩ Khánh Ly, Nga My, Lãng Minh, Ðội Múa Lân, Ðoàn Vũ Trưng Vương, Ðoàn Vũ TNTT Thánh Tâm, Ca Ðoàn tổng hợp (Giuse, Seraphim và Thánh Gia), Ðoàn Vũ Thăng Tiến Hôn Nhân và xổ số. Kết quả của ba chương trình gây quỹ: Hội Chợ Tết, Ðại Nhạc Hội và Xổ Số đem lại được cho giáo xứ gần $200,000.00.
 • 20/02/2003      Bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Thu Thiên và Trần Duy Toàn vào Ủy Ban Tài Chánh.
 • 12/04/2003      Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Nhi Ðồng trong giáo xứ.
 • 13/04/2003      Tĩnh tâm Mùa Chay cho Hội Cao Niên
 • 14/04/2003      Tĩnh tâm Mùa Chay cho giáo xứ
 • 04/05/2003      Giáo xứ sang bên Nhà Thờ Nữ Vương Việt Nam đón Ðức Mẹ La Vang Thánh Du về Giáo Xứ, có rước kiệu trong khuôn viên giáo xứ và thánh lễ cung nghinh tượng Mẹ. Từ ngày hôm sau, một ban Ðức Mẹ Thánh Du lần lượt đưa Ðức Mẹ đến 27 gia đình trong giáo xứ mỗi tối để đọc kinh cùng với gia đình.
 • 31/05/2003      Giáo xứ đi hành hương trên Núi Ðức Mẹ Emmitsburg, MD với hai xe bus. Mặc dầu trời mưa nhưng khi rước kiệu Mẹ thì trời tạnh ráo. Có khoảng trên 800 giáo dân tham dự. Sau đó tượng Mẹ đã được  trao cho Giáo Xứ Baltimore.
 • 11/7/ - 13/7/2003: Khóa Triết Ðạo đầu tiên được tổ chức tại Giáo Xứ. Sau 5 năm tổ chức tại Ðại Học Công Giáo Hoa Kỳ, năm nay với sự chấp thuận của cha xứ, Viện Triết Ðạo đã tổ chức một khóa học hỏi về Triết Học và Ðạo Giáo tại Giáo Xứ. Các học viên tham dự lần đầu tiên rất phấn khởi và cầu mong sẽ tiếp tục được học hỏi thêm trong các khóa tương lai.