Tin Giáo Xứ

Thơ Ca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai, chính là để ngăn ngừa sự bạo hành

Bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai, chính là để ngăn ngừa sự bạo hành

Tweet của Đức Thánh Cha Phanxicô 27 tháng 3, 2017 Một lần nữa Đức Thánh Cha lại mời gọi chúng ta bảo vệ sự sống: ngài nói sẽ giúp cho nền hòa bình trên thế…
Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta

Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta

Họ sẽ là hai người trẻ không tử đạo được phong thánh Ngày 22, tháng 3, 2017: Theo báo Faro…
Huấn từ của Đức Thánh Cha

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Khốn cho những ai thờ ơ không đoái hoài đến những người nghèo khó hay đau khổ Ngày 16 tháng…
Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ Dòng Đa Minh: ‘Hãy là Muối và Ánh Sáng trong thế gian hôm nay’

Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ Dòng Đa Minh: ‘Hãy là Muối và Ánh Sáng trong thế gian hôm nay’

Đức Thánh Cha bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 thành lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo trong Thánh Lễ…