Tin Giáo Xứ

Thơ Ca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Chili : Một phái đoàn Tòa Thánh đi Santiago, Temuco và Iquique

Chili : Một phái đoàn Tòa Thánh đi Santiago, Temuco và Iquique

Để chuẩn bị cho chuyến đi của Đức Thánh Cha Vatican ngày 24 tháng 7, 2017: Để chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Chili, dự trù từ ngày 15 đến…
Đức Thánh Cha nói với một trẻ em: “Không bao giờ nói không bao giờ”

Đức Thánh Cha nói với một trẻ em: “Không bao giờ nói không bao giờ”

Thư gửi em bé Andrea, 9 tuổi , mời ngài hành hương đến Loreto Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên em…
Mục Vụ về Biển Cả: Vatican lên án sự khai thác những người làm việc trên biển

Mục Vụ về Biển Cả: Vatican lên án sự khai thác những người làm việc trên biển

Tweet của Đức Thánh Cha Phanxicô và điện văn của Đức Hồng Y Tukson Vaitican, 9 tháng 7, 2017 ­­…
Đức Thánh Cha sẽ có mặt qua vô tuyến truyền hình tại Giêrusalem nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ cho Hòa Bình

Đức Thánh Cha sẽ có mặt qua vô tuyến truyền hình tại Giêrusalem nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ cho Hòa Bình

Mục tiêu: Để cổ võ cho một nền văn hóa của sự gặp gỡ Vatican, ngày 5 tháng 7, 2015:…