Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 16-22 Tháng 8, 2018

Thứ Hai, 16.07 Đức Mẹ núi Cátminh. Lễ giỗ cha cố Đaminh Trần Duy Nhất. Thứ Ba, 17.07 Tuần XV Thường Niên.Thứ Tư, 18.07 Thánh Camillus de Lellis, linh mục. Thứ Năm, 19.07 Tuần XV Thường Niên.Thứ Sáu, 20.07 Thánh Appollinaris, giám mục tử đạo.Thứ Bảy, 21.07 Thánh Laurensô Brinđixi,…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 25 Tháng 6 - Ngày 1 Tháng 7, 2018

Thứ Hai, 25.06 Trong Tuần XII Thường Niên. Thứ Ba, 26.06 Trong Tuần XII Thường Niên.Thứ Tư, 27.06 Thánh Cyril, giám mục thành Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Năm, 28.06 Ban sáng: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ban chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG…
Đọc thêm...

Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia.

Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, Ban Thường Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng với các ban ngành, các hội đoàn, các ca đoàn, và các ân nhân đã hân hoan tổ chức Lễ Ngân Khánh Linh Mục cho Cha Chánh Xứ…
Đọc thêm...