Công Bố Tài Liệu Chuẩn Bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Amazzonia

Vatican. Hôm 8-6-2018, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về miền Amazzonia bên Nam Mỹ, sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới, 2019, tại Roma. Văn kiện mang tựa đề “Amazzonia: những hành trình mới đối với Giáo Hội và…
Đọc thêm...