Góc Nhìn Mục Vụ - Người Đi Lễ Trễ Có Được Rước Lễ Không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Giáo sư Phụng Vụ của Đại Học Regina Apostolorum (Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Thời điểm nào trong Thánh lễ được xem là quá trễ, để một người vào nhà thờ lúc ấy không được…
Đọc thêm...

Công Bố Tài Liệu Chuẩn Bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Amazzonia

Vatican. Hôm 8-6-2018, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về miền Amazzonia bên Nam Mỹ, sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới, 2019, tại Roma. Văn kiện mang tựa đề “Amazzonia: những hành trình mới đối với Giáo Hội và…
Đọc thêm...