Ngày Biểu Tình Chống Phá Thai

Những người đã ghi danh tham dự hội thảo và Thánh lễ cầu nguyện cho cuộc biểu tình chống phá thai vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1, 2018, tại Trường Đại Học George Mason University – Patriot Center: 4500 Patriot Circle, Fairfax, VA 22030, và đi diễn hành tới…
Xem thêm...