Vài Nét Về Nhân Vật Công Giáo Được Đề Cử Vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Tổng Thống Trump vừa quyết định đề cử vào Tối Cao Pháp Viện 1 người Công Giáo mộ đạo, một cựu học sinh Dòng Tên, là Tư Pháp Brett Kavanaugh. Trong bài phát biểu ngắn sau khi được ông Trump giới thiệu, ông Kavanaugh đã nói về tầm quan trọng…
Đọc thêm...